ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 5056170

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 499.000 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες αναβάθμισης του εξοπλισμού της προαναφερθείσας κλινικής, η οποία με τη σειρά της καλύπτει τις ανάγκες του
πληθυσμού της ευρύτερης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τόσο σε έκτακτα όσο και σε προγραμματισμένα περιστατικά. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Ολοκληρωμένο σύστημα βιντεοβρογχοσκόπησης (τεμ.1), Μηχάνημα Ενδοβρογχικού NARROW BAND IMAGING & Ενδοβρογχικού Αυτοφθορισμού (τεμ.1), Ψηφιακό Σύστημα Θωρακοσκόπησης (τεμ.1), Ημι-εύκαμπτο βιντεο-θωρακοσκόπιο (τεμ.1), Αυτόματο πλυντήριο εύκαμπτων ενδοσκοπίων (τεμ.1), Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος Διαθωρακικής εκτίμησης βλαβών & λήψης βιοψιών (τεμ.1), Φυγόκεντρος για το εργαστήριο βρογχοκυψελιδικής έκπλυσης (τεμ.1), Freezer βαθιάς κατάψυξης (τεμ.1), Μικροσκόπιο πολλαπλής συμπαρατήρησης (τεμ.1), Σύστημα πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου (τεμ.2), Παρακλίνιος αναπνευστήρας (τεμ.2), Αναπνευστική συσκευή μη επεμβατικού αερισμού διφασικής θετικής πίεσης (BPAP ST) (τεμ.2), Monitors ζωτικών λειτουργιών (τεμ.2), Πληθυσμογράφος για εργαστήριο αναπνευστικής λειτουργίας (τεμ.1), Σύστημα μέτρησης εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (ΕΝΟ) (τεμ.1)

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

68  +    =  69