ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη έως και τριάντα (30) καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο στην Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του εκπαιδευτικού έτους 2020 – 2021

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ :

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους καταρτιζόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά, για την Ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, στην Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. – Π.Γ.Ν.Α, καθημερινά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες: 08:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
 Αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ)
 Απολυτήριο ή Πτυχίο Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6τάξιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Πιστοποιητικό γέννησης
 Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
 Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα εγγραφής κατόπιν της μοριοδότησης και της θέσης κατάταξης τους.
Πληροφορίες: Τηλ.Επικοινωνίας:2551352233-4
E-mail: diek@pgna.gr
Διεύθυνση: Δραγάνα, Τ.Κ 68100, Αλεξανδρούπολη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

44  −  39  =