ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥMIS 5002193

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 240.758 €

Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Επέκταση Λειτουργικότητας της Αίθουσας Αγγειογράφου του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας του Αγγειογράφου θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης δίνοντας την δυνατότητα προαγματοποίησης λεπτών επεμβατικών πράξεων για την πραγματοποίηση των οποίων οι ασθενείς θα έπρεπε να απευθυνθούν σε αντίστοιχα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η εν λόγω Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: α) Αναισθησιολογικό Μηχάνημα με Πλήρες Σύστημα Παρακολούθησης Αιμοδυναμικών Παραμέτρων, β) Σύστημα Αρχειοθέτησης εξετάσεων με σύστημα καταγραφής των εξετάσεων σε ηλεκτρονικά μέσα,
γ) Τεχνολογία λήψεων εικόνων για το αγγειογραφικό σύστημα Philips Allura X-per FD 20/20 Clarity για ορατότητα των αγγείων πέρα του θρόμβου σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο,
δ) Επέκταση του υπό προμήθεια πολυκαταγραφικού συστήματος Xper Flex Cardio σε πληροφοριακό δίκτυο, ε) Ασύρματο χειροπληκτρολόγιο με φορτιστή για τον χειρισμό της χειρουργικής τράπεζας Maquet Magnus.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

94  −    =  88