ΠΓΝΑ
Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία

Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus

Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με διεθνή συμμετοχή: Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus. Giglio RV, Stoian AP, Haluzik M, Pafili K, Patti AM, Rizvi AA, Ciaccio M, Papanas N, Rizzo M. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2021 Apr 20:166148. doi: 10.1016/j.bbadis.2021.166148. Online ahead of print.

ΠΓΝΑ
Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία

The contribution of dietary glycemic index and glycemic load to the development of microvascular complications of diabetes.

Νέα δημοσίευση από την ομάδα του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα: < Η συμβολή του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου στην ανάπτυξη των χρόνιων μικροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη>. The contribution of dietary glycemic index and glycemic load to the development of microvascular complications of diabetes. Penlioglou T, Lambadiari V, Papanas N.Nutrition. 2021 Mar 6;89:111234. […]