Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με συμμετοχή συναδέλφων από το διεθνή χώρο: μια προσπάθεια ανανέωσης στις μεθόδους εκτίμησης της επούλωσης.

Blood vessel density measured using dynamic optical coherence tomography is a tool for wound healers.

Mani R, Holmes J, Rerkasem K, Papanas N. 
Int J Low Extrem Wounds. 2021 May 7:15347346211017334. doi: 10.1177/15347346211017334. Online ahead of print.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  +  12  =  17