ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 5056170 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 499.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Στεφανιαίας Μονάδας/Καρδιολογικών Κλινικών Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 5049440 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 598.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Στεφανιαίας Μονάδας και των […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ακτινοθεραπευτικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) MIS 5034812 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ακτινοθεραπευτικού τμήματος […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου Νοσηλευτική Μονάδα ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 5030781 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.302.500 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Χωρίς κατηγορία

Επέκταση Λειτουργικότητας Αίθουσας Αγγειογράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ – MIS 5002193 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 240.758 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Επέκταση Λειτουργικότητας της Αίθουσας Αγγειογράφου του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας του Αγγειογράφου θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων […]

ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια & Εγκατάσταση Νέου Στεφανιογράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ – ΜΙΣ 5007819 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 508.400,00€ Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Νέου Στεφανιογράφου για τις ανάγκες της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια και εγκατάσταση του […]