ΠΓΝΑ
Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την σύναψη Σύμβασης Έργου με έναν (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων

με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Παν/κης Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α. για χρονικό διάστημα για ένα έτος.

ΠΓΝΑ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται η λειτουργία της ειδικότητας ‘’Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ & Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις)’’