ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Posted in Λίστα Χειρουργείων, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Posted in Λίστα Χειρουργείων, Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΓΝΑ

Μονόδρομος η λίστα χειρουργείου και στο επίκεντρο ο ασθενής

Η λίστα χειρουργείου αποτελεί ένα νέο θεσμό που συστάθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από 2 Απριλίου 2017. Λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την προάσπιση της διαφάνειας και της νόμιμης διαδικασίας εισαγωγής του ασθενούς στα χειρουργεία. Ένα χρόνιο αίτημα, ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το καταγράψουμε και να το αναλύσουμε, όχι […]

Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Posted in Λίστα Χειρουργείων, Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΓΝΑ

Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Αναστολή λειτουργίας ΜΕΘ   Θέμα: «Αναστολή Λειτουργίας ΜΕΘ- ΜΑΦ του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ-Ν.Μ.ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης » Σχετ.:  1)Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΚΕΠΥ/ΒΕ: 125/15-05-2017 Σχετ.: 2) Την υπ’ αριθμ. Θ42/ΔΣ 16/24-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ        Σας ενημερώνουμε, κατόπιν της έγκρισης του ΕΚΕΠΥ-ΒΕ, ότι η ΜΕΘ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης  από 30-05-2017 έως και 07-06-2017 […]