3 thoughts on “ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Β΄ : Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Αιματολογικού»

 1. MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ says:

  Αναφερόμενοι στη β΄διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «Αντιδραστηρίων για το Αιματολογικό εργαστήριο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί συγκεκριμένων όρων των τεχνικών προδιαγραφών:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 17
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ(ΤΚΕ).

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 : “Ο αναλυτής να φέρει πλήρες σύστημα Random Access συνεχούς φόρτωσης για Νοσοκομειακή χρήση ώστε να εξοικονομείται ο χρόνος ανάλυσης “.

  ΣΧΟΛΙΟ : Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφενός μεν περιορίζει τον ανταγωνισμό και λειτουργεί εις βάρος του συμφέροντος του Νοσοκομείου. Με βάση τον αριθμό τεστ που ζητούνται ετησίως ( 6.000 έτος) περίπου 20-25/εργάσιμη ημέρα ένα αυτόματο σύστημα που δίνει αποτέλεσμα περίπου σε 20 λεπτά όπως τα περισσότερα μηχανήματα τα οποία κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας. Εάν με βάση την εμπειρία του εργαστηρίου απαιτείται μεγάλη ταχύτητα μπορείτε να απαιτήσετε 2 αναλυτές.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Ο αναλυτής να είναι ταχείας έκδοσης αποτελέσματος για Νοσοκομειακή χρήση, ώστε να εξοικονομείται ο χρόνος ανάλυσης .Η προσφέρουσα εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει και δεύτερο αναλυτή για μεγάλη ταχύτητα στην έκδοση αλλά ταυτόχρονα να λειτουργεί και ως εφεδρικό.

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 : Η ταχύτητα να είναι μικρότερη από 20 λεπτά.

  ΣΧΟΛΙΟ: Όπως αναφέραμε και στην προδιαγραφή 1 όπως τα περισσότερα μηχανήματα τα οποία κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά δίδουν αποτέλεσμα περίπου σε 20 λεπτά .Δεν κατανοούμε τι προσφέρει η συγκεκριμένη προδιαγραφή πέραν του ότι περιορίζει τον ανταγωνισμό “φωτογραφίζοντας” συγκριμένο κατασκευαστή.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Η ταχύτητα να είναι το πολύ 20 λεπτά .

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 : Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και αναγνώστη barcode ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο.

  ΣΧΟΛΙΟ : Συμφωνούμε πλήρως με την λογική της συγκεκριμένης προδιαγραφής όμως ο περιορισμός σε ενσωματωμένο αναγνώστη barcode περιορίζει τον ανταγωνισμό. Πολλά συστήματα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά διαθέτουν εξωτερικό αναγνώστη bar code.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και αναγνώστη barcode εσωτερικό η εξωτερικό ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 : Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό Η/Υ.

  ΣΧΟΛΙΟ : Συμφωνούμε πλήρως με την προδιαγραφή .Επιπροσθέτως εφόσον το εργαστήριο απαιτεί πλήρη αυτοματισμό (bar code ταχύτητα αποτελεσμάτων κοκ) θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η σύνδεση του συστήματος με το LIS του Νοσοκομείου ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αυτοματισμός στην διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό Η/Υ. Ο προσφερόμενος αναλυτής να συνδεθεί με το LIS με δαπάνη του προμηθευτή.

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 : Το απαιτούμενο δείγμα να μην υπερβαίνει τα 1.3 mL ολικού αίματος και η συλλογή του να γίνεται σε γυάλινα σωληνάρια κενού με Sodium Citrate ώστε να έχουν χαμηλό δείκτη διάθλασης για ακριβέστερα αποτελέσματα.

  ΣΧΟΛΙΟ : Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται πουθενά ότι τα γυάλινα σωληνάρια συλλογής αίματος δίδουν ακριβέστερα αποτελέσματα. Αντίθετα πάρα πολλές εργασίες έχουν δημοσιευτεί με συστήματα που χρησιμοποιούν πλαστικά άθραυστα σωληνάρια και φυσικά είναι στην διάθεση της επιτροπής προδιαγραφών εάν και εφόσον ζητηθούν. Επιπροσθέτως με τα πλαστικά σωληνάρια εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού από πιθανές μολύνσεις κλπ -ως γνωστόν τα γυάλινα σωληνάρια είναι εύθραυστα- γεγονός που θεωρούμε ότι αποτελεί την μεγίστη προτεραιότητα. Φυσικά περιορίζεται και η ανάπτυξη ανταγωνισμού.

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Το απαιτούμενο δείγμα να μην υπερβαίνει τα 1.3 mL ολικού αίματος και η συλλογή του να γίνεται σε γυάλινα ή πλαστικά σωληνάρια κενού με Sodium Citrate.

  Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
  Με εκτίμηση,
  MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ

 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
  Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΘΕΜΑ: «2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.»

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Αναφορικά με την πρόσκληση για την 2η δημόσια διαβούλευση του φορέα σας, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα κάτωθι:

  Στην προδιαγραφή 4 ζητείται ο προσφερόμενος αιματολογικός αναλυτής να προσδιορίζει τα Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) και επιπλέον παραμέτρους αυτών. Για τη διενέργεια της ζητούμενης εξέτασης (ΔΕΚ), είναι απαραίτητη η προσφορά αντιδραστηρίων επιπλέον αυτών της Γενικής Αίματος.
  Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ακριβής ετήσιος αριθμός εξετάσεων ΔΕΚ, με βάση τις ανάγκες του εργαστηρίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσφορά των συγκεκριμένων αντιδραστηρίων και σε συγκεκριμένες ποσότητες.

  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

  Roche Diagnostics (Hellas) A.E.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

61  +    =  62