για την κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ενδοσκοπήσεων του αναπνευστικού , της Π. Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.                                                           

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3  +  5  =