ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (εδώ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΘΕΜΑ :  «Παράταση της προθεσμίας έκδοσης άδειας εισόδου σε αντιπροσώπους εταιρειών φαρμακευτικών    και ιατροτεχνολογικών προιόντων  »

 

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Εβρου  

Έχοντας  Υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

  2. Την υπ΄αριθμ. Υ4α/οικ 91432 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας « Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011τ΄ Β).

  3.  Το ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ΄Β «Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου»

  4. Την ????? Απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε.

  5. Το γεγονός ότι δεν έχουν προλάβει όλοι οι αντιπρόσωποι εταιρειών φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προιόντων να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας εισόδου στο Π.Γ.Ν.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την έναρξη της εισόδου στο Π.Γ.Ν.Α.  μόνο με την επίδειξη της ειδικής αδείας που προβλέπει η απόφαση 1845/16-4-2018 την 11/6/2018.

 


 

                                                                                                        Ο  Διοικητής του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

1 thought on “Παράταση της προθεσμίας έκδοσης άδειας εισόδου σε αντιπροσώπους εταιρειών φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων

  1. Πολύ συναρπαστικό, καλά κάνει, καθώς και ευχαριστίες για την κοινή χρήση ένα τέτοιο χώρο καλό
    blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

86  −  80  =